Vid vissa kvällar bjuder vi in trubadurer att spela på Porter Café. 

Juli

Lördag 29 Trädgårdsfest i Värdshusparken. För underhållningen står Stäppens Son.

Augusti

Lördag 26 Lysnatta. För underhållningen står Stäppens Son.

Oktober

Lördag 28 oktober – Janne Öhrlund